Viikon vinkitTakkaa valitsemassa?

On olemassa viisi asiaa, joita jokainen tulisijaa valitseva miettii enemmän tai vähemmän tulisijoja vertaillessaan. Näiden viiden asian keskinäinen tärkeysjärjestys tosin vaihtelee aina valinnan tekijän mukaan.

Tunteja sitten Rakentaja.fi 

Lumonin lasitukset esittelyssä

Tervetuloa tutustumaan Lumon-tuotteisiin ja juttelemaan lasituksista.

Tunteja sitten Rakentaja.fi 

Kastelli kutsuu talonäytöksiin

Tule kysymään eduista toimistolle tai lähde tutustumaan Kastelli-taloihin talonäytöksiin.

Tunteja sitten Rakentaja.fi 

Kontion hirsitalojen ja -huviloiden esittelyt

Kontiotuote Oy toimittaa hirsiosat maailman suurimpaan hirsirakennukseen.

Tunteja sitten Rakentaja.fi 

Lomakearkisto auttaa hankkeessa

oikeaoppiset tarjouspyynnöt, urakkasopimukset ym.

Tunteja sitten Rakentaja.fi 

Vertaile talopaketteja ja hintoja!

Talovertailu.fi on kaikille oman talon rakentamisesta kiinnostuneille. Voit helposti verrata eri talomalleja, talojen toimitussisältöjä, pohjapiirustuksia ja ominaisuuksia. Mukana vertailussa on lähes 2000 talopakettia!

Tunteja sitten Rakentaja.fi 


Avustushaku julkisen sektorin puurakentamista edistäville hankkeille aukeaa 31.7.2020

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma myöntää avustuksia puun käyttöä julkisessa rakentamisessa edistäville hankkeille. Avustushaun ensimmäisen hakukierroksen hakuaika on 31.7.2020–31.8.2020 ja toisen hakukierroksen hakuaika 1.10.2020–16.11.2020.

4 pv sitten YM 


Ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista 18.8.2020 mennessä

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.

06.07.2020 YM 

Ympäristöministeriö tehnyt päätöksen: Kokkolaan kansallinen kaupunkipuisto

Ympäristöministeriö on tehnyt 3.7.2020 päätöksen, jolla Kokkolaan perustettiin kansallinen kaupunkipuisto. Päätös tehtiin Kokkolan kaupungin hakemuksesta. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto käsittää lähes 20 000 hehtaaria ja siihen kuuluu niin maankohoamisrannikon monimuotoista meriluontoa kuin usean vuosisadan puurakentamisen perintöä.

06.07.2020 YM 

Puurakentamisen ohjelmalle on asetettu ohjausryhmä

Puurakentamisen toimenpideohjelman ohjausryhmä ohjaa ohjelman toteuttamista, koordinoi valtionhallinnon puutuotteisiin ja -rakentamiseen liittyviä toimia sekä seuraa hallitusohjelmassa puurakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

03.07.2020 YM 

Kohtuuhintaisten ARA-asuntojen korkotukivaltuutta korotetaan 340 miljoonalla eurolla – tavoitteena tukea rakennusalan työllisyyttä

Valtioneuvosto on nostanut korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen Valtion asuntorahaston (ARA) varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä tänä vuonna yhteensä enintään 1 750 miljoonaa euroa.

02.07.2020 YM 

Ympäristöministeriö hylkäsi Espoon kaupungintaloa koskevan valituksen

Ympäristöministeriö on hylännyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Pro Espoo ry:n tekemä valitus koski Espoon kaupungintalon suojelua. Ministeriö katsoo, ettei ELY-keskuksen päätös ole lainvastainen.

30.06.2020 YM 

Kestävä elvytys vauhdittaa yhteiskunnan välttämättömiä murroksia

Työryhmä esittää elvytyskeinoja kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

16.06.2020 YM 

Vinkit kestävään juhannukseen

Yksi Suomen kesän kohokohdista lähestyy ja osa suomalaisista vaeltaa pian juhlimaan juhannusta vesien äärelle ja mökeille. Myös kaupunkijuhannuksen viettäjien määrä kasvaa. Juhannusta voi mainiosti juhlia ilman turhaa tuhlausta, ruokahävikkiä tai luonnon rasittamista viettääpä sitä sitten maalla tai kaupungissa. Ekologinen ja kestävä juhannus on tätä päivää.

15.06.2020 Motiva