Viikon vinkit

Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta: mitä ja miten? Osa 2

Ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja KIRA-hub kutsuvat sidosryhmät kuulemaan ja keskustelemaan rakennetun ympäristön rekisteristä ja tietoalustasta tammi-helmikuussa 2020. Alaa halutaan kuulla laajasti heti ohjelman alkuvaiheessa.

4 pv sitten YM 

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö käyntiin – yhteistyöryhmä asetettu, teemaryhmiin voi ilmoittautua 15.1. saakka

Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työ tukee rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan toteuttamista. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

4 pv sitten YM 

Tilaa Lämpöä auringosta -esite

Suomessa käyttövesi voidaan lämmittää aurinkolämpökeräimillä maaliskuun alusta lokakuun loppuun. Aurinkolämpökeräimillä voidaankin tuottaa jopa 60 % lämpimän käyttöveden energiamäärästä. Tee ekoteko!

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Kastelli kutsuu talonäytöksiin

Tule kysymään eduista toimistolle tai lähde tutustumaan Kastelli-taloihin talonäytöksiin.

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Takkaa valitsemassa?

On olemassa viisi asiaa, joita jokainen tulisijaa valitseva miettii enemmän tai vähemmän tulisijoja vertaillessaan. Näiden viiden asian keskinäinen tärkeysjärjestys tosin vaihtelee aina valinnan tekijän mukaan.

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Pikakustannuslaskuri avuksi uudisrakentajalle

Laskuri on tarkoitettu tulevaisuuden rakentajille alkuvaiheen kustannushaarukointiin. Nimensä mukaisesti laskurilla teet nopeasti uudisrakennuksen kustannusarvion. Vastaat vain muutamiin helppoihin valintakysymyksiin.

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Lumonin lasitukset esittelyssä

Tervetuloa tutustumaan Lumon-tuotteisiin ja juttelemaan lasituksista.

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Vertaile talopaketteja ja hintoja!

Talovertailu.fi on kaikille oman talon rakentamisesta kiinnostuneille. Voit helposti verrata eri talomalleja, talojen toimitussisältöjä, pohjapiirustuksia ja ominaisuuksia. Mukana vertailussa on lähes 2000 talopakettia!

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Kontion hirsitalojen ja -huviloiden esittelyt

Kontiotuote Oy toimittaa hirsiosat maailman suurimpaan hirsirakennukseen.

6 pv sitten Rakentaja.fi 

Vuoden 2019 energianerokkaat teot ovat oivaltavia ilmastoratkaisuja

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva palkitsivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa esimerkillisiä energiatehokkuustekoja Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksella. Tunnustuksen saivat viisi erilaista energiatehokkuustekoa. Innovatiivisten ja vaikuttavien toimien toivotaan tuovan uusia ratkaisuja myös laajempaan käyttöön.

5 pv sitten Motiva 

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana – suunnittelusta sujuvampaa, ymmärrettävämpää ja tehokkaampaa

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ja tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle.

3 pv sitten YM 


Infotilaisuus rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäytöstä

Ympäristöministeriön valmistelema rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä on siirtynyt rakennushankkeiden testattavaksi. Kaikille pilotoijille ja pilotoinnista kiinnostuneille järjestetään yhteinen infotilaisuus keskiviikkona 18.12.2019.

05.12.2019 YM 

MAL-seuranta 2016-2019: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteet toteutuneet hyvin

Valtion ja Helsingin seudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus on kirittänyt kohti yhdessä sovittuja tavoitteita, ja vaikutukset ovat merkittävät niin seudullisesti kuin kansallisesti. Tämä selviää sopimuskauden 2016-2019 seurantakatsauksesta.

05.12.2019 YM 

Kiertotalouden edistämisohjelma käynnistyy, Reijo Karhinen ohjausryhmän puheenjohtaja

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen.

05.12.2019 YM 

Selvitys vähähiilisen rakentamisen taloudellisista ohjauskeinoista valmistui – lisärakennusoikeus ja korjausavustukset todettiin toimiviksi keinoiksi

Suomen ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä arvioitiin keinoja, joilla julkinen valta voisi kannustaa rakennusalaa kohti vähähiilistä rakentamista. Taloudelliset ohjauskeinot ovat osa ympäristöministeriön vuonna 2017 julkaisemaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa.

04.12.2019 YM 

Aravavuokratalojen purkuavustukseen suunnitteilla korotus – asetusluonnos lausunnoille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla aravavuokratalojen purkuavustuksen enimmäismäärä nostettaisiin 70 prosentista 90 prosenttiin vuosina 2020-2022.

29.11.2019 YM 

Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri aukeaa sunnuntaina – kurkista luukkujen taakse!

Joulukalenterin historia ulottuu jopa 1800-luvun puoliväliin, ja se on siitä alkaen ollut tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuosina suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi -palvelun joulukalenteri palaa jälleen ilahduttamaan joulun odotusta. Kalenteri tarjoaa päivittäin innostavia tarinoita kulttuuriympäristöistämme.

29.11.2019 YM 

EU-maat yksimielisiä rakennustuotteiden kierrätyksen edistämisestä – neuvostolta päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta

Kiertotalous otetaan jatkossa huomioon rakennusalan EU-lainsäädännössä, ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys helpottuvat. Jäsenmaat hyväksyivät yksimielisinä päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta. Päätelmät laadittiin Suomen aloitteesta, ympäristöministeriön johdolla, ja kilpailukyvystä vastaavat ministerit hyväksyivät ne ministerineuvostossa 28.11.2019.

28.11.2019 YM 

Selvitys: Suomeen suunniteltujen puukerrostaloasuntojen määrä kasvussa – nousua viime vuodesta 25 prosenttia

Puukerrostalohankkeiden määrä Suomessa on jälleen kasvanut viime vuodesta, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Viime vuonna suunnitteilla oli 6 000 uutta puukerrostaloasuntoa. Nyt niiden määrä on noussut 7 500:aan. Kärkisijaa puukerrostalohankkeissa pitää Tampere.

28.11.2019 YM 

Rakentamisen päästötietokantahankkeen väliraportin esittely 13.12.2019 – ilmoittautuminen käynnissä

Ympäristöministeriö on laatimassa rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää, joka on osa vuonna 2017 julkaistua vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Jotta hiilijalanjäljen arviointi olisi mahdollista, on Suomen Suomen ympäristökeskus (SYKE) määrittelemässä rakentamisen päästötietokantaa, jonka avulla rakentamisen päästöjä voidaan arvioida. Tervetuloa hankkeen toiseen työpajaan perjantaina 13.12.2019 klo 9-12.

26.11.2019 YM 

Uusia Fisu-kuntia haetaan

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Nykyisin verkostossa on 11 kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa.

02.12.2019 Motiva 

Uusille biokattiloille ensi vuoden alusta suoritusraja-arvot

Vuoden 2020 alusta uudet markkinoille tuotavat kiinteää bioenergiaa käyttävät kattilat tulevat ekosuunnitteluasetuksen vaatimusten piiriin. Tämä koskee esimerkiksi klapia, haketta ja pellettiä käyttäviä laitteita. EU-asetuksesta 1189/2015 syntyvät vaatimukset koskevat maahantuojia ja kotimaisia valmistajia.

25.11.2019 Motiva 

Lamppujen kierrätys on ekoteko

Tiedätkö, miten vanhat loiste-, halogeeni- ja ledilamput hävitetään oikeaoppisesti? Useimmat lamput eivät kuulu sekajätteen joukkoon ja niiden kierrätyksessä onkin parannettavaa.

19.11.2019 Motiva 

Materiaalitorista kiertotalouden käytännön työkalu

Materiaalitori.fi-palvelu tuo kaivattua konkretiaa kiertotalouden edistämiseen. Se on digitaalinen alusta, jossa ammattimaiset toimijat voivat maksutta tarjota ja etsiä monenlaisia yritysten ylijäämä-, jäte- ja muita materiaalivirtoja sekä uusioraaka-aineita edelleen hyödynnettäväksi.

18.11.2019 Motiva 

Elintarvikeala vähentää ruokahävikkiä ja jätteitä sitoumuksella

Elintarviketeollisuus, pakkaus- ja kaupan ala ovat tehneet materiaalitehokkuuden sitoumuksen, jolla vähennetään ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä ja lisätään materiaalien kierrätystä.

18.11.2019 Motiva